POWIATOWE OBCHODY ŚWIETA POLICJI-WĄCHOCK 2015 - Zdjęcia - KPP Starachowice

POWIATOWE OBCHODY ŚWIETA POLICJI-WĄCHOCK 2015

 • Dowódca uroczystości składa meldunek I Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Romanowi Sobczakowi
 • Policjanci podczas Mszy Świętej
 • wprowadzenie sztandaru do kościoła
 • uczestnicy uroczystości
 • Policjanci podczas Mszy Świętej
 • Policjanci podczas Mszy Świętej
 • Chleb do darów
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach nadkom. Tomasz Chamera czyta Słowo Boże
 • Podinsp. Aleksy Hamera czyta Słowo Boże
 • Asp.Monika Kalinowska czyta Słowo Boże
 • Policjanci składają dary w kościele
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach nadkom. Tomasz Chamera podczas podziękowań
 • Komendanci składają podziękowania
 • Pani Anna Maria Adamiak
 • Komendanci składają podziękowania Pani Annie Marii Adamiak
 • Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach mł. insp. Sławomir Sędybył składa podziękowania
 • poczet sztandarowy
 • Pododdział policjantów na czele z dowódca uroczystości
 • Pododdział policjantów na czele z dowódca uroczystości
 • Pododdział policjantów na czele z dowódca uroczystości
 • uczestnicy uroczystości
 • lektor asp. Monika Kalinowska
 • uczestnicy uroczystości
 • Prowadzący uroczystość
 • odznaczeni policjanci
 • Mianowani policjanci
 • Mianowani policjanci
 • Posterunek honorowy przy pomniku Mjr Jana Piwnika "Ponurego"
 • Mianowani policjanci
 • Pierwszy Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Roman Sobczak i Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach mł. insp. Sławomir Sędybył
 • Mianowani policjanci
 • odznaczeni policjanci
 • Asp.szt.Włodzimierz Stańczak odbiera medal
 • Mianowani policjanci
 • przemawia Pani Ewa Skiba Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice
 • odznaczeni policjanci
 • przemawia Pan Dariusz Dąbrowski, Starosta Starachowicki
 • przemawia Pierwszy Zatępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Roman Sobczak
 • Policjanci składają dary w kościele
 • podziękowania dla księży
 • Pani Anna Maria Adamiak
 • uczestnicy uroczystości
 • Policjanci w kościele
 • podziękowania dla księży
 • Mianowani policjanci
 • Mianowani policjanci
 • przemawia kom. Bartłomiej Chmiel
 • Złożenie wiązanki pod pomnikiem Mjr "Ponurego"