ZASADY PORUSZANIA SIĘ ROWERZYSTÓW - Porady - KPP Starachowice

ZASADY PORUSZANIA SIĘ ROWERZYSTÓW

Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

W razie braku drogi dla rowerów i pieszych, kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza chyba, że nie nadaje się ono do jazdy lub jazda po nim rowerem utrudniłaby ruch pieszych,

Kierujący rowerem może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, jeżeli:

  • opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem
  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h wynosi, co najmniej 2m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów,
  • korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, kierujący rowerem jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym,

Kierującemu rowerem zabrania się:

  • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
  • jazdy bez trzymania, co najmniej jednej ręki oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
  • czepiania się pojazdów,
  • jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.

Na przejazdach dla rowerzystów zabrania się:

  • wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
  • zwalnianie lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej przyczyny,