WZYWAĆ CZY NIE WZYWAĆ POLICJĘ - Porady - KPP Starachowice

WZYWAĆ CZY NIE WZYWAĆ POLICJĘ

Na początku należy rozróżnić dwie podstawowe kategorie zdarzeń drogowych. Na drogach mamy do czynienia z wypadkami i kolizjami. Wypadek występuje wtedy, gdy w wyniku zdarzenia jedna lub więcej osób biorących w nim udział staje się ranna lub poniesie śmierć. Kolizja natomiast to zwykłe zdarzenie, jednego dwóch lub więcej pojazdów gdzie uszkodzenia uczestniczących samochodów są nieznaczne.

W czasie kolizji nie zawsze wymagana jest obecność Policji. Najważniejsze co powinniśmy zrobić po zdarzeniu drogowym to sprawdzić czy nikomu z biorących udział nic się nie stało i czy są osoby ranne. Jeśli nie, to należy usunąć pojazdy z drogi, w bezpieczne miejsce tak aby nie utrudniały ruchu. W przypadku gdy nie da się usunąć pojazdu z drogi należy wystawić trójkąt ostrzegawczy i włączyć światła awaryjne. Przed usunięciem pojazdów można zrobić kilka zdjęć. Pomocnym może się okazać aparat w telefonie.


Policję należy wezwać tylko w następujących przypadkach:

  • jeśli w wyniku zdarzenia jego uczestnik staje się ranny lub poniesie śmierć;
  • jeśli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa (np. wydaje nam się, że uczestnik kolizji jest pod wpływem alkoholu);
  • jeśli kierowcy nie potrafią się dogadać, co do tego, który z nich jest winny stłuczce ;
  • jeśli mamy wątpliwości co do stanu technicznego drugiego pojazdu lub jego dokumentów (polisa OC, dowód rejestracyjny, ważność przeglądu).

Jeśli okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości, uczestnicy zdarzenia mogą „załatwić sprawę” we własnym zakresie. W takim przypadku sprawca kolizji powinien napisać oświadczenie i przekazać je poszkodowanemu. Ten z kolei idzie z nim do firmy ubezpieczeniowej i informuje o zdarzeniu. Warto wozić wydrukowany wcześniej blankiet w samochodzie. Różnego rodzaju druki dostępne są w internecie.


W przypadku wezwania na miejsce zdarzenia policjantów, należy liczyć się z tym, że ustalony sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i ukarany mandatem karnym. Ponadto zgodnie z taryfikatorem zostaną mu doliczone punkty karne. Jeśli ten nie zgodzi się z decyzją funkcjonariuszy, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego.
Pamiętajmy, że jeżeli w wyniku zdarzenia jego uczestnik staje się ranny lub poniesie śmierć bezwzględnie należy wezwać Policję.