PUNKTY DO POMIARU PRĘDKOŚCI - Porady - KPP Starachowice

PUNKTY DO POMIARU PRĘDKOŚCI

DROGA K – 9 LUBIENIA - RUDNIK
m. Lubienia:
46 km 9 – zatoka autobusowa w obu kierunkach (stacja paliw )
47 km 9 – poszerzony wjazd do sklepu
48 km 4 – zatoka autobusowa w obu kierunkach
48 km 8 – parking przy Kościele
m. Młynek
50 km 1- zatoka autobusowa w obu kierunkach
m. Krynki:
54 km 1 – zatoka autobusowa
m. Rudnik:
54 km 4 – zatoka autobusowa
54 km 6 – zatoka autobusowa
55 km 2 – zatoka autobusowa we obu kierunkach

DROGA K – 42 PARSZÓW – STARACHOWICE – RUDNIK
m. Parszów:
157,21 mi 1 - zatoka autobusowa w obu kierunkach
253 km 3 – poszerzony wjazd do posesji
255 km 4 – poszerzone pobocze obok Huty
256 km 4 – zatoka autobusowa
m. Wąchock:
260 km 9 – zatoka autobusowa Rynek
262 km 1 – poszerzone utwardzone pobocze w obu kierunkach
m. Starachowice:
265 km 1 – poszerzone utwardzone pobocze ( Kielecka )
266 km 6 – zatoka autobusowa (Aleja Wyzwolenia )
268 km 1 - poszerzony wjazd do posesji ( Ostrowiecka )
268 km 4 – zatoka autobusowa (Ostrowiecka )
269 km 2 – poszerzone utwardzone pobocze w obu kierunkach
270 km 4 – zatoka autobusowa ( Ostrowiecka )
271 km 2 – poszerzone pobocze przy ul. Stalowników (Ostrowiecka)
271 km 6 - parking OSP Michałów (Ostrowiecka )
271 km 8 - zatoka autobusowa w obu kierunkach (Ostrowiecka )
m. Kuczów:
273 km 2 - zatoka autobusowa
274 km 1 - zatoka autobusowa
m. Styków :
274 km 9 - zatoka autobusowa w obu kierunkach
276 km 7 – poszerzone utwardzone pobocze w obu kierunkach
m. Krynki:
276 km 5 – zatoka autobusowa w obu kierunkach

DROGA W – 756 STARACHOWICE – BOSTÓW
m. Rzepin:
3 km 2 zatoka autobusowa
3 km 6 zatoka autobusowa w obu kierunkach
m. Pawłów:
4 km 8 poszerzone utwardzone pobocze
5 km 8 zatoka autobusowa w obu kierunkach
6 km 9 wjazd na parking Urzędu Gminy
7 km 1 poszerzone utwardzone pobocze w obu kierunkach
7 km 5 zatoka autobusowa
m. Ambrożów:
10 km 6 zatoka autobusowa w obu kierunkach
11 km 1 zatoka autobusowa (kościół)
12 km 7 zatoka autobusowa w obu kierunkach
13 km 5 zatoka autobusowa w obu kierunkach

DROGA W - 752 RZEPIN - TARCZEK
m. Rzepin Kolonia:
26 km 5 zatoka przy sklepie
m. Jadowniki :
24 km 2 zatoka przy sklepie
m. Szerzawy :
21 km 3 zatoka autobusowa
21 km 1 zatoka autobusowa
m. Świętomarz:
19 km 9 zatoka autobusowa
m. Tarczek:
18 km 8 zatoka autobusowa
17 km 8 poszerzone i utwardzone pobocze

DROGA W – 744 STARACHOWICE - OSINY
m. Starachowice:
- zatoka autobusowa w obu kierunkach (Wyszyńskiego)
- zatoka autobusowa w obu kierunkach (Radomska)
m. Tychów Stary:
29 km 9- zatoka autobusowa
m. Mirzec:
28 km 1 – poszerzone utwardzone pobocze
27 km 3 – zatoka autobusowa
27 km 3 – zatoka autobusowa
25 km 8 – poszerzone utwardzone pobocze
26 km 6 – zatoka autobusowa
m. Trębowiec:
24 km 1 – zatoka autobusowa
m. Osiny Majorat :
20 km 4 – zatoka autobusowa
m. Tychów Stary:
parking przy Szkole Podstawowej
poszerzone utwardzone pobocze na wysokości posesji 156
m. Małyszyn Górny:
poszerzone utwardzone pobocze na wysokości posesji 1
zatoka autobusowa na wysokości posesji 19
zatoka autobusowa na wysokości posesji nr 72
poszerzone i utwardzone pobocze na wysokości posesji nr 120
m. Ostrożanka:
zatoka autobusowa na wysokości posesji 48