Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego - Październik 2018 - Akcje - KPP Starachowice

Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego - Październik 2018

Dzisiaj na terenie powiatu starachowickiego, policjanci przeprowadzą wzmożone działania pod nazwa ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, w których szczególną uwagę zwracać będą na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz przez kierujących wobec pieszych.

Głównym celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Akcja ma także na celu uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w związku z niestosowaniem się do przepisów obowiązujących na drodze.

Apelujemy do uczestników ruchu drogowego o rozsądek, odpowiedzialność i trzeźwość oraz o używanie elementów odblaskowych po zmroku przez pieszych podczas korzystania z dróg.