Ucieczki nieletnich z domów - Prewencja - KPP Starachowice

Ucieczki nieletnich z domów

Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach corocznie otrzymuje kilkanaście zgłoszeń dotyczących ucieczek nieletnich z domów rodzinnych. Z roku na rok liczba ta wzrasta. Ucieczka powinna być dla rodziców bądź opiekunów prawnych sygnałem „Zauważcie mnie!”. Na terenie działania komendy w Starachowicach przypadki ucieczek z domów w większości dotyczył dziewcząt, w przedziale wiekowym 15-17 lat, głównie mieszkanek miasta. Jest to poważny problem społeczny, któremu należy zapobiegać. Poniżej dostępne są materiały dotyczące poradnictwa w tym zakresie przygotowane przez fundację Itaka.