KIEDY STAŁEŚ SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA - Prewencja - KPP Starachowice

KIEDY STAŁEŚ SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

DO CZASU PRZYBYCIA POLICJI NA MIEJSCE ZDARZENIA
Podczas wypadku komunikacyjnego, pożaru, katastrofy budowlanej itp.:
- najważniejsze jest życie i zdrowie ludzkie - w granicach swoich możliwości i umiejętności staraj się pomóc ofiarom.
- do czasu przyjazdu służb ratowniczych alarmuj i ostrzegaj innych o zaistniałym zagrożeniu

PAMIĘTAJ:
Nie udzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w sytuacji, kiedy można jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, grozi karą pozbawienia wolności do lat 3.

Po przestępstwie lub wykroczeniu:
- staraj się nie zatrzeć śladów.
- zapamiętaj możliwie dużo szczegółów (ilu było sprawców, ich wygląd, ubiór, płeć, wiek, sposób i droga ucieczki).
- nie wchodź i nie pozwalaj innym wchodzić w strefę popełnienia przestępstwa.
- nie sprzątaj miejsca gdzie popełniono przestępstwo, nie wyrzucaj zniszczonych przedmiotów.
- po przybyciu Policji dokładnie opowiedz policjantom co się wydarzyło.

PAMIĘTAJ:
Każdy ma moralny obowiązek poinformowania organów ścigania o przestępstwie. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu: zabójstwa, sprowadzenia katastrofy, porwania osoby, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstwa, podlega karze pozbawienia wolności do lat3.

PO PRZYBYCIU POLICJI NA MIEJSCE
Przekazując relację ze zdarzenia, jakie Cię spotkało postaraj się odpowiedzieć na pytania (jest to część z tzw.7 złotych pytań), które w przyszłości pozwolą na ustalenie sprawcy i doprowadzą do szybkiego zakończenia prowadzonego przez nas postępowania:

1. Co? - co się zdarzyło.
2. Gdzie? - gdzie miało miejsce to zdarzenie.
3. Kiedy? - jaki był czas zdarzenia.
4. Jak? - jak doszło do zdarzenia, jaki był jego przebieg.
5. Dlaczego? - co według Ciebie było przyczyną zdarzenia.
6. Czym? - jakie przedmioty (pojazdy, rzeczy, itp) przyczyniły się do zaistnienia zdarzenia.
7. Kto? - kto jest sprawcą.

Nie denerwuj się dodatkowymi pytaniami, pozwolą one na skuteczniejszą interwencję i pomoc.
Nie martw się, że w czasie rozmowy coś pominiesz lub zapomnisz powiedzieć. Słucha Cię policjant, który wie, o co zapytać.