Struktura komedny - Struktura - KPP Starachowice

Struktura komedny

Zakres działania i strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach określa:

1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku

2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku

3. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach z dnia 6 lipca 2015 roku

4. Zmiana Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach z dnia 21 grudnia 2015 roku

5. Zmiana Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach z dnia 28 listopada 2017 roku

6. Zmiana Regulaminu Komendy Powatowej Policji w Starachowicach z dnia 10 stycznia 2018 roku