Zespół Łączności i Informatyki - KPP Starachowice

Zespół Łączności i Informatyki

Zespół Łączności i Informatyki

insp. k.s.c. Robert Domagała

insp. k.s.c. Grzegorz Wróblewski

tel.:(041) 276 02 22
e-mail: lii.starachowice@ki.policja.gov.pl