Zespół Ewidencji Rozliczeń i Zaopatrzenia

Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

insp. k.s.c. Krzysztof Olszewski
tel.: (041) 276 02 30
e-mail: zaopatrzenie.starachowice@ki.policja.gov.pl

Elżbieta Milde
tel.: (041) 276 02 85

insp. k.s.c. Ewelina Radziejewska
tel.: (041) 276 03 00