Kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego - Wydział Ruchu Drogowego - KPP Starachowice

Wydział Ruchu Drogowego

Kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

podkom. Mirosław Kusztal
tel.: 47 8043 221
fax: 47 8043 264

e-mail: wrd.starachowice@ki.policja.gov.pl