Kierownictwo Wydziału Prewencji - Wydział Prewencji - KPP Starachowice

Wydział Prewencji

Kierownictwo Wydziału Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji

podinsp. Aleksy Hamera
tel.: (041) 276 02 80
e-mail: prewencja.starachowice@ki.policja.gov.pl

p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji

asp. szt. Mariusz Życiński

tel./fax: (041) 276 02 40

Kierownik Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego I
asp. Adam Ślawski
tel.: (041) 276 02 10

Kierownik Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego II
asp. szt. Tomasz Nowak
tel.: (041) 276 02 84

Zespół Ochronny
asp. szt. Ryszard Błach
tel.: (041) 276 02 74