Kierownictwo Wydziału Prewencji - Wydział Prewencji - KPP Starachowice

Wydział Prewencji

Kierownictwo Wydziału Prewencji

p.o.Naczelnik Wydziału Prewencji

podinsp. Wojciech Ginał
tel.: 47 8043 280
e-mail: prewencja.starachowice@ki.policja.gov.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

asp. szt. Mariusz Życiński
tel./fax: 47 8043 240

Kierownik Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego I
st. asp. Adam Ślawski
tel.: 47 8043 210

Kierownik Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego II
asp. szt. Tomasz Nowak
tel.: 47 8043 284

Zespół Ochronny
sierż. szt. Paweł Mazur
tel.: 47 8043 274