Kierownictwo Wydziału Kryminalnego - Wydział Kryminalny - KPP Starachowice

Wydział Kryminalny

Kierownictwo Wydziału Kryminalnego

Naczelnika Wydziału Kryminalnego

kom. Sławomir Skoczylas
tel.: 47 8043 215
fax: 47 8043 238
e-mail: kryminalny.starachowice@ki.policja.gov.plp.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

kom. Marcin Kania
tel.: 47 8043 257
e-mail: kyminalny.starachowice@ki.policja.gov.pl