Kierownictwo Wydziału Kryminalnego - Wydział Kryminalny - KPP Starachowice

Wydział Kryminalny

Kierownictwo Wydziału Kryminalnego

Naczelnika Wydziału Kryminalnego

kom. Sławomir Skoczylas
tel.: (41) 276 02 15
fax: (41) 276 02 38
e-mail: kryminalny.starachowice@ki.policja.gov.plZastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

kom. Jarosław Lech
tel.: (41) 276 02 57
e-mail: kyminalny.starachowice@ki.policja.gov.pl