Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich

Kierownictwo Wydziału d.w. z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich

p.o. Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich

kom. Jarosław Lech
tel.: 47 8043 216

e-mail: mienie.starachowice@ki.policja.gov.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich
asp. szt. Anna Jasiak
tel.: 47 8043 232

e-mail: mienie.starachowice@ki.policja.gov.pl