Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich

Kierownictwo Wydziału d.w. z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich

Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich

kom. Tomasz Jedliński
tel.: (041) 276 02 16

e-mail: mienie.starachowice@ki.policja.gov.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich
asp. szt. Anna Jasiak
tel.: (041) 276 02 32

e-mail: mienie.starachowice@ki.policja.gov.pl