Oficer Prasowy - Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Infromacyjnych - KPP Starachowice

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Infromacyjnych

Oficer Prasowy

sierż. szt. Paweł Kusiak

tel. (041) 276-02-58 lub  723-192-199

resortowy 8043-258
e-mail: rzecznik.starachowice@ki.policja.gov.pl