Jednoosobowe Stanowisko ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków

Samodzielne Stanowisko ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków

podinsp. Wojciech Ginał
tel.: (041) 276 03 51


e-mail: kontrola.starachowice@ki.policja.gov.pl