Jednoosobowe Stanowisko ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków

Samodzielne Stanowisko ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków

podkom. Tomasz Obruśnik
tel.: 47 8043 351


e-mail: kontrola.starachowice@ki.policja.gov.pl