Komendanci Powiatowi Policji w Starachowicach od 1990 roku - Kierownictwo - KPP Starachowice

Kierownictwo

Komendanci Powiatowi Policji w Starachowicach od 1990 roku

Komendanci Powiatowi Policji w Starachowicach

 

Komendanci

Zastępcy Komendantów

11.

mł. insp. Sławomir Sędybył

nadkom. Tomasz Chamera

10.

insp. Jarosław Adamski

kom. Piotr Zalewski

9.

podinsp. Roman Jaśkiewicz

 kom. Piotr Zalewski

8.

nadkom. Mirosław Domański

podinsp. Grzegorz Makuch

7.

nadkom. Krzysztof Klepner

nadkom. Krzysztof Panaszewski

6.

mł. insp. Edward Salwa

nadkom. Krzysztof Klepner

5.

podinsp. Andrzej Lipiec

podinsp. Jacek Gwóźdź

4.

nadkom. Roch Bahyrycz

podkom. Robert Polański

3.

podinsp. Kazimierz Sala

podinsp. Jarosław Sabatowski

2.

nadkom. Jan Pastuszka

nadkom. Jarosław Sabatowski

1.

mł. insp. Stanisław Kwapisz

podinsp. Kazimierz Tomaszewski