Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach - Kierownictwo - KPP Starachowice

Kierownictwo

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach

mł. insp. Dariusz Furtak

Mł. insp. Dariusz Furtak służbę w Policji rozpoczął w 1993 roku. Początkowo pracował jako dzielnicowy, a następnie związany z pracą w pionach dochodzeniowo-śledczych  i kryminalnych. W trakcie służby  doskonalił swoje umiejętności i zdobywał wiedzę, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych Policji. W 2002 roku ukończył szkołę oficerską w WSPol w Szczytnie. Od roku 2007 mł. insp. Dariusz Furtak pełnił służbę w Komisariacie III w Kielcach,  gdzie był Naczelnikiem Sekcji Kryminalnej, następnie zastępcą komendanta, a od 2015 roku komendantem. Z dniem 12 sierpnia 2016 roku powierzono mu obowiązki na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach, a w dniu 1 grudnia 2016 roku powołano na to stanowisko.

e-mail: starachowice@ki.policja.gov.pl