p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach - Kierownictwo - KPP Starachowice

Kierownictwo

p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach

kom. Tomasz Jedliński

kom. Tomasz Jedliński służbę w Policji rozpoczął w 1998 roku. Początkowo pracował w Komendzie Stołecznej Policji, skąd po pieciu latach przeszedł do garnizonu swietokrzyskiego. Wiekszość jego służby była związana z pionem kryminalnym. Ukończył Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Od  2013 roku kom. Tomasz Jedliński pełnił służbę w Komisariacie III w Kielcach, gdzie był zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego. Z dniem 10 stycznia 2017 roku powierzono mu obowiązki na stanowisku Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach, a w dniu 24 kwietnia 2017 roku powołano na to stanowisko.

e-mail: starachowice@ki.policja.gov.pl