Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach - Kierownictwo - KPP Starachowice

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach

nadkom. Paweł Szczepaniak

nadkom. mgr  Paweł Szczepaniak jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Do Policji wstąpił we wrześniu 1996 r. Pracę rozpoczął w pionie prewencji, a następnie pełnił służbę w pionie kryminalnym. W latach 2006 – 2007 był delegowany do służby w JSPP Tymczasowej Misji Administracyjnej ONZ w Kosowie. Od 2009 roku  pracował w Centralnym Biurze Śledczym KGP. W latach 2011-2013 był  Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. W kwietniu 2013 roku został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji III w Kielcach. W dniu 08  stycznia 2015 roku objął funkcję Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu. 

Odznaczony Brązową Odznaką „ Zasłużony Policjant”.

Zainteresowania: sport, turystyka , prawo karne.
 

e-mail: starachowice@ki.policja.gov.pl