Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach - Kontakt - KPP Starachowice

Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach

ul. Armii Krajowej 27
27-200 Starachowice

Sekretariat:    tel. (41) 276 02 06;  fax. (41) 276 02 24   Dyżurny: tel. (41) 276 02 05;  fax. (41) 276 02 03

e-mail: starachowice@ki.policja.gov.pl