Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach - Kontakt - KPP Starachowice

Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach

ul. Armii Krajowej 27
27-200 Starachowice

Sekretariat:    tel. 47 8043 206;  fax. 47 8043 224   Dyżurny: tel. 47 8043 205;  fax. 47 8043 203

e-mail: starachowice@ki.policja.gov.pl