Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - Aktualności - KPP Starachowice

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Data publikacji 21.10.2019

Na dzień 18 października przypada Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. W ramach tych obchodów policjantka Zespołu Profilaktyki Społecznej sierż. szt. Anna Kroner zorganizowała spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.

W miniony piątek policjantka starachowickiej komendy spotkała się z młodzieżą Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi. Na początku spotkania policjantka przybliżyła młodzieży czym jest przestępstwo handlu ludźmi, jakie przybiera formy i jakie są techniki pozyskiwania potencjalnych ofiar przez sprawców trudniących się tym haniebnym procederem. Ponadto celem spotkania było poinformowanie o tym, że każdy może stać się ofiarą tego przestępstwa. Ważne jest uświadamianie młodym osobom, że mają one unijne prawa: pomoc i wsparcie, ochronę, prawa człowieka i prawa pracy. Celem spotkania było także wskazanie instytucji, organizacji, w których można znaleźć pomoc. Młodzież za pomocą prezentacji multimedialnej uzyskała informację jakie znamiona ma przestępstwo i jakich sytuacji ryzykownych należy unikać zwłaszcza organizując zagraniczny wyjazd zarobkowy.

W Polsce informację o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii z udziałem małoletniego można przesłać na funkcjonującą od 2014 r. w Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP skrzynkę e-mailową handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub zadzwonić na telefon zaufania: 664 974 934. Przekazywane informacje są weryfikowane przez policjantów WHL BK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów zagranicznych celem podjęcia czynności przez właściwe podmioty.

Pomoc ofiarom handlu ludźmi świadczą poniższe organizacje pozarządowe:


Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”
00-956 Warszawa 10
tel./fax (+ 48 22) 622 19 85
tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99
www.strada.org.pl
e-mail: strada@strada.org.pl
 

Armii Zbawienia
ul. Ząbkowska 13/13
03-736 Warszawa
tel.:+48 697 610 001
www.armia-zbawienia.pl
facebook.com/salvationarmypoland
 

YouCanFree.Us Polska
ul. Elektronowa 10
03-219 Warszawa,
kom. +48 518300011
e-mail: biuro@youcanfree.us
www.youcanfreeus.pl
 

Fundacja Light House
ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 90/2/1
90-569 Łódź
tel.: 881223333
e-mail: biuro@fundacjalighthouse.pl
fundacjalighthouse.pl
 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel.:22 616 02 68
faks: 22 616 03 14
e-mail: biuro@fdds.pl
https://fdds.pl


ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
skr. poczt. 127
00-958 Warszawa 66
numery linii wsparcia
22 654 70 70 – z telefonów stacjonarnych w Polsce
00 48 22 654 70 70 – gdy dzwonisz z zagranicy
+48 22 654 70 70 – jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego
116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka
fax (+48 22) 654 79 73
www.zaginieni.pl
e-mail: biuro@zaginieni.pl

Opr. A. K.

(Źródło: Biuro Kryminalne KGP)