Spotkanie z policjantkami - Aktualności - KPP Starachowice

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z policjantkami

Data publikacji 14.10.2019

W miony czwartek sierż. szt. Anna Kroner wraz z sierż. szt. Agnieszką Staryczenkow z KWP Kielce przeprowadziły spotkanie profilaktyczne z dziećmi klasy „0” Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach.

Na początku spotkania sierż. szt. Agnieszka Staryczenkow asystent Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Kielcach przeprowadziła poprzez zabawę zajęcia dotyczące tolerancji
i dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek odmienność.  Następnie przekazała wiedzę o tym, że każde dziecko ma prawo wychowywać się w poczuciu bezpieczeństwa wolnym od przemocy w jakiejkolwiek formie. W dalszej części spotkania sierż. szt. Anna Kroner przeczytała dzieciom opowiadanie na temat pracy policjanta, a także przekazała wiedzę na temat bezpieczeństwa własnego oraz w ruchu drogowym. Ponadto policjantki informowały jak dzieci mają zachować się w kontakcie z agresywnym psem czy też osobą obcą. Na koniec spotkania dzieci z wielką chęcią obejrzały policyjny radiowóz.

 

Opr. AK