Rozmawiali o Mediacji - Aktualności - KPP Starachowice

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali o Mediacji

Data publikacji 10.10.2019

W ramach Tygodnia Mediacji wczoraj w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach odbyło się spotkanie młodzieży z mediatorem panem Czesławem Kozłowskim oraz policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Zaproszony gość opowiadał o zasadach, celach i zaletach tej formy rozwiązywania sporów.

Spotkanie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, odbyło się w ramach przypadającego w tym roku w dniach 14 – 18  października Tygodnia Mediacji. Pan Czesław Kozłowski opowiadał czym jest mediacja oraz jakie są jej założenia, zasady i cele. Głównym powodem takich spotkań jest przybliżenie jak przebiega postępowanie mediacyjne oraz jakie korzyści płyną dla stron konfliktu.

Mediacja to poufne, niesformalizowane i całkowicie dobrowolne postępowanie, które jest prowadzone pomiędzy stronami konfliktu przez bezstronnego mediatora i ma na celu doprowadzenie do zawarcia ugody.

Międzynarodowy Dzień Mediacji w tym roku przypada na 17 października.      

Prowadzenie takich spotkań ma na celu popularyzację mediacji i przedstawienia stronom zalet z niej wynikających. 

Opr. PK