Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK”

Data publikacji 30.09.2019

W piątek, 27 września 2019r. o godzinie 12:00 w siedzibie Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji przy ul. Orkana 14 odbyła się gala finałowa wręczenia nagród laureatom konkursu filmowego dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWodnik”. Konkurs ten był zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, która została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz została wpisana do harmonogramu działań w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Najlepsza okazała się pięcioosobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach.

W gali oprócz laureatów konkursu wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciel Fundacji PZU Pani Aleksandra Podolska, Naczelnik Wydziału Profilaktyki Departamentu Porządku Publicznego MSWIA Pani Ilona Idzikowska, członek zarządu SITN PZN Pan Maciej Kwiatkowski, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji nadkom. Krzysztof Musielak.

Galę otworzył Zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP insp. Piotr Kulesza, który przywitał przybyłych gości, podsumował zadania służby prewencyjnej w sezonie letnim oraz przedstawił działania profilaktyczne Policji w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Partnerami w projekcie byli: Fundacja PZU oraz Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednym z elementów projektu profilaktycznego „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” był ogólnopolski konkurs filmowy pn. „Filmowy przeWODNIK”, w którym dzieci i młodzież w wieku do 18. roku życia, w zespołach maksymalnie 5. osobowych mogły pod opieką pełnoletniego opiekuna, w okresie od 1 czerwca do 10 września br., nadsyłać prace konkursowe w postaci filmów trwających od 30 do 60 sekund promujących bezpieczne przebywanie w wodzie i nad wodą.

Do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wpłynęło 21 filmowych prac konkursowych. Spośród uczestników jury wyłoniło 17. laureatów w czterech zespołach.

Spośród wszystkich nadesłanych filmów 13 września jury wyłoniło laureatów konkursu przyznając pierwsze i drugie miejsce, wyróżnienie oraz wyróżnienie specjalne.

Najlepsza okazała się pięcioosobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach. Młodzież nakręciła film pt. „Nakręćmy się na bezpieczeństwo”.

Akcja adresowana była do osób przebywających na terenach wodnych i przywodnych – zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Głównym celem akcji była poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w rejonach akwenów.

Na potrzeby akcji uruchomiona została strona internetowa na której dostępne były harmonogramy działań realizowanych w ramach akcji, relacje z przebiegu projektu na terenie kraju oraz pliki i grafiki do pobrania.

Przygotowane zostały także materiały edukacyjne jak: informatory i naklejki informujące o zasadach bezpieczeństwa w wodzie i nad wodą, adresowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, jak również plakaty informujące o ogólnopolskim konkursie filmowym dla dzieci i młodzieży kolportowane na cały kraj. Powyższa akcja cieszyła się również sporą uwagą medialną w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych.

W ramach przedmiotowego działania pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” policjanci realizowali następujące działania:

- przed zakończeniem roku szkolnego, odwiedzili szkoły podstawowe usytuowane w podległym sobie rejonie służbowym w celu przeprowadzenia spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą,

- prowadzili działania profilaktyczne związane z edukacją społeczeństwa w zakresie różnych zagrożeń występujących w sezonie letnim,

- rozpowszechniali w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych jednostek organizacyjnych Policji informacje o przedsięwzięciu oraz zasadach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie letniego wypoczynku,

- dystrybuowali materiały informacyjno-edukacyjne podczas spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą poświęconych propagowaniu bezpiecznych zachowań w okresie wakacyjnym,

- podczas wakacji prowadzili spotkania profilaktyczno-edukacyjne w miejscach zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali Komendant Główny Policji oraz Fundacja PZU. Dodatkowo finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez MSWiA w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

Uroczystość uświetniły: pokaz nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w formie multimedialnej prezentacji, wspólna sesja zdjęciowa, zwiedzanie wystaw tematycznych, ekspozycji i zbiorów poświęconych historii Policji Państwowej oraz gabinetu Komendanta Głównego Policji Państwowej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu „Filmowy przeWODNIK” za nadesłane prace i zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

  • Uczestnicy gali finałowej konkursu
  • Uczestnicy gali finałowej konkursu
  • Uczestnicy gali finałowej konkursu
  • Uczestnicy gali finałowej konkursu
  • Uczestnicy gali finałowej konkursu
  • Uczestnicy gali finałowej konkursu
  • Uczestnicy gali finałowej konkursu
  • Uczestnicy gali finałowej konkursu
  • Uczestnicy gali finałowej konkursu
Ładowanie odtwarzacza...