„Kruchy Lód - 2019” - Aktualności - KPP Starachowice

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Kruchy Lód - 2019”

Data publikacji 10.01.2019

Starachowiccy policjanci przez cały tydzień uczestniczą w akcji profilaktycznej „Kruchy Lód- 2019”, która odbywa się we wszystkich szkołach podstawowych na terenie.

Spotkanie inaugurujące akcję „Kruchy Lód -2019”, odbyło się w poniedziałek, 7 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 9 w Starachowicach. Przedsięwzięcie organizowane jest już po raz 10 przez Klub Płetwonurków LOK „Kalmar" i  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we współpracy z Referatem Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Starachowicach, Komendą Powiatową Policji w Starachowicach, Strażą Miejską, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Miejskim Centrum Rekreacji i Wypoczynku pod patronatem Prezydenta Miasta Starachowice Pana Marka Materka.

Podczas prelekcji policjant Zespołu Profilaktyki Społecznej sierż. szt. Emil Jaros opowiadał  o zagrożeniach podczas zabaw na śniegu, uczulał najmłodszych na zachowanie ostrożności w ruchu drogowym. Poruszył również zagadnienia związane z bezpieczeństwem na zorganizowanych terenach narciarskich, przypominał zasady Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej przestrzegał dzieci przed kontaktem z osobą nieznajomą oraz przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne. Natomiast strażacy i przedstawiciele Klubu Płetwonurków LOK „Kalmar” zaprezentowali sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy tonącym i przekazali wskazówki, jak zachować się w takiej sytuacji. Ratownicy WOPR pokazali na fantomach, jak wykonywać resuscytację krążeniowo – oddechową. Spotkania odbyły się już w Szkołach Podstawowych nr 2, nr 1, nr 10 nr 11 i nr 12 w Starachowicach. Kolejne przewidziane spotkania z najmłodszymi uczniami do których kierowana jest akcja odbędzie się w najbliższym czasie w Szkołach Podstawowych nr 6 i nr 13 w Starachowicach.

Opr. AK

  • w czasie spotkania
  • w trakcie pogadanki
  • w czasie spotkania